Cennik

KOSULTACJE LEKARSKIE:

 • NEUROLOG    180 ZŁ
 • NEUROCHIRURG    200 ZŁ
 • ORTOPEDA   150 ZŁ
 • PSYCHIATRA  240 ZŁ

FIZJOTERAPIA:

 • Konsultacja metodą  NDT-Bobath   130 zł/45 min
 • Terapia metodą   NDT-Bobath         110zł/45 min
 • Konsultacja metodą Vojty             120 zł/45 min (mgr Małgorzata Golik)
 • Terapia metodą Vojty                    120 zł/30 min (mgr Małgorzata Golik)

PSYCHOLOG:

 • konsultacja 150 zł
 • terapia  120 zł 
 • Terapia rodzinna (1,5 godz) 250 zł
 • Opinia psychologiczna/pedagogiczna (poza pakietem diagnostycznym) 150 zł

LOGOPEDA:

 • konsultacja 130
 • korekta wad wymowy 70 zł (pół godziny) 
 • diagnoza neurologopedyczna 360 – 480 zł
  (opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia mowy –SLI, zacinanie)
 • terapia logopedyczna  – 110 zł
  (opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia mowy –SLI, zacinanie)
 • diagnoza logopedyczna niemowląt – 130 zł
  (
  trudności w karmieniu, opóźniony rozwój gaworzenia)

INDYWIDUALNY TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA:

 • pierwsze badanie + płyta do ćwiczeń   300 + 120/160 zł
 • kolejne badanie + płyta do ćwiczeń   200 + 120/160 zł

INDYWIDUALNY AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW

 • diagnoza +  pierwsza sesja terapeutyczna 300/ 400zł
 • badanie kontrolne + druga sesja terapeutyczna 250/ 300zł
 • badanie kontrolne + trzecia sesja terapeutyczna 200/ 200zł

INTEGRACJA  SENSORYCZNA

 • diagnoza dzieci do 4 lat  360-480 zł  (w zależności od ilości spotkań)
 • diagnoza dzieci powyżej 4 lat  480 zł
 • terapia 110 zł

TERAPIA  RĘKI

 • diagnoza  130 zł
 • terapia      110 zł

DOGOTERAPIA

 • zajęcia indywidualne 110 zł

DIAGNOZA  W KIERUNKU AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA  1350 ZŁ
(istnieje możliwość dokonania opłaty w dwóch ratach)

Podstawowy pakiet diagnostyczny zawiera: wywiad z rodzicami i analizę dokumentacji rozwojowej dziecka, konsultacje psychologiczne, diagnozę psychiatry dziecięcego oraz  opracowanie wyników diagnozy w formie pisemnych opinii i zaświadczeń dla pacjenta. W szczególnych przypadkach może zaistnieć potrzeba dodatkowych badań lub konsultacji po uzgodnieniu tego z rodzicami dziecka (np. neurologicznej, genetycznej, neurologopedycznej itp.)

KONSULTACJA POD KĄTEM POTRZEBY DIAGNOZY AUTYZMU LUB ZESPOŁU ASPERGERA – 200 ZŁ

DIAGNOZA  DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ / TRUDNOŚCI SZKOLNYCH   750 ZŁ

W zakres diagnozy wchodzi :

a) wywiad z rodzicami i analiza prac dziecka (1 godz), b)
badanie psychologiczne IQ (1,5 godz), c) bateria testów pedagogicznych
(1,5 godz), d) obliczenie wyników i sporządzenie opinii przez pedagoga i
psychologa,e) przekazanie wyników wraz z zaleceniami (1 godz.)

TERAPIA  GRUPOWA:

TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) : 1500 ZŁ
(istnieje możliwość dokonania wpłatyw dwóch ratach)

Cykl zajęć obejmuje 13 spotkań (1 raz w tygodniu) z dziećmi i zakończony jest indywidualnym spotkaniem z rodzicami każdego dziecka w celu podsumowania pracy terapeutycznej. Włączenie dziecka do grupy odbywa się po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pedagogiem-terapeutą naszego Ośrodka (dotyczy to dzieci zgłaszających się z zewnątrz).

OGÓLNOROZWOJOWA  GRUPA  DLA 2-3 LATKÓW „MY”:  900 ZŁ /3 MIES.
(istnieje możliwość dokonania wpłatyw dwóch ratach)

Grupa tworzona  jest z myślą o dzieciach potrzebujących wsparcia rozwojowego w zakresie mowy i komunikacji, umiejętności społecznych, zabawy, koordynacji ruchowej oraz sprawności manualnej.

GRUPY  RUCHOWE Z ELEMENTAMI  TERAPII  SENSORYCZNEJ  DLA  MALUCHÓW: 280 ZŁ/ 1 MIES.
(istnieje możliwość jednorazowego udziału w zajęciach w cenie 75 zł)

 • LUBIĘ  LEŻEĆ  NA  BRZUSZKU ( DLA DZIECI  W WIEKU  3-6  MIES.)
 • SENSORYCZNE FIKU MIKU (DLA  DZIECI  POWYŻEJ  6 MIES.)

METODA   DOBREGO  STARTU:   900 ZŁ /  12 SPOTKAŃ
przy kontynuacji zajęć przewidziane rabaty
(istnieje możliwość dokonania wpłatyw dwóch ratach)

Zajęcia rozwijające  percepcję wzrokowa i słuchową, sprawność grafomotoryczną oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Prowadzone są przy akompaniamencie instrumentu według programu prof. M. Bogdanowicz.

 • PIOSENKI  DO  RYSOWANIA (4-5 LATKI)
 • PIOSENKI  NA  LITERKI  (5-6 LATKI)

WIZYTY  WYJAZDOWE:   300-350 ZŁ

Jednorazowa wizyta domowa, w przedszkolu lub szkole monitorująca funkcjonowanie dziecka w naturalnym środowisku. Usługa świadczona dla dzieci znajdujących się pod stałą opieką Ośrodka Promyk

 • Zaświadczenie o odbytej konsultacji/trwającej terapii 50 zł
 • Recepta lekarska poza wizytą konsultacyjną (kontynuacja leczenia) 50 zł

CENA USŁUG ZAWARTYCH W CENNIKU I ŚWIADCZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM JEST ODPOWIEDNIO WYŻSZA O 30 ZŁ.

Opinie dotyczące przebiegu terapii i konsultacji są płatne 75 zł.

×