Cennik

KOSULTACJE LEKARSKIE:

 • NEUROCHIRURG    210 ZŁ
 • ORTOPEDA   180 ZŁ
 • PSYCHIATRA  250 ZŁ, diagnostycznie 300 ZŁ

FIZJOTERAPIA:

 • Konsultacja            140-150 ZŁ
 • Terapia        120-130 ZŁ

PSYCHOLOG:

 • konsultacja 150 zł
 • terapia  120 zł 
 • Terapia rodzinna (1,5 godz) 250 zł

LOGOPEDA:

 • konsultacja 140
 • korekta wad wymowy 70 zł (pół godziny) 
 • diagnoza neurologopedyczna 360 – 480 zł
  (opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia mowy –SLI, zacinanie)
 • terapia logopedyczna  – 120 zł
  (opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia mowy –SLI, zacinanie)
 • diagnoza logopedyczna niemowląt – 140 zł
  (
  trudności w karmieniu, opóźniony rozwój gaworzenia)

INDYWIDUALNY TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA:

 • pierwsze badanie + płyta do ćwiczeń   300 + 120/160 zł
 • kolejne badanie + płyta do ćwiczeń   200 + 120/160 zł

INDYWIDUALNY AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW

 • diagnoza +  pierwsza sesja terapeutyczna 300/ 400zł
 • badanie kontrolne + druga sesja terapeutyczna 250/ 300zł
 • badanie kontrolne + trzecia sesja terapeutyczna 200/ 200zł

INTEGRACJA  SENSORYCZNA

 • Diagnoza dzieci 140 zł. (spotkanie 50 min) 

Niezbędne są 3-4 spotkania (wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka/testy, przekazanie rodzicom diagnozy na piśmie wraz z omówieniem)

 • Terapia  120 zł.

TERAPIA  RĘKI

 • konsultacja  140 zł
 • terapia      120 zł

BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ 150zł/ godz

DIAGNOZA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH /RYZYKO DYSLEKSJI  600 ZŁ
Obejmuje badanie psychologiczne, pedagogiczne, opracowanie
dokumentacji.

DIAGNOZA  W KIERUNKU AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA 1200-1400 zł.
(istnieje możliwość dokonania opłaty w dwóch ratach)

Obejmuje: wywiad psychologiczny , wywiad medyczny, obserwację
psychologiczną, obserwację lekarza psychiatry, przygotowanie
dokumentacji medyczno-psychologicznej  do orzecznictwa, przekazanie
zaleceń rodzicom.

TERAPIA  GRUPOWA:

TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) : 1500 ZŁ
(istnieje możliwość dokonania wpłatyw dwóch ratach)

Cykl zajęć obejmuje 13 spotkań (1 raz w tygodniu) z dziećmi i zakończony jest indywidualnym spotkaniem z rodzicami każdego dziecka w celu podsumowania pracy terapeutycznej. Włączenie dziecka do grupy odbywa się po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pedagogiem-terapeutą naszego Ośrodka (dotyczy to dzieci zgłaszających się z zewnątrz).

OGÓLNOROZWOJOWA  GRUPA  DLA 2-3 LATKÓW „MY”:  900 ZŁ /3 MIES.
(istnieje możliwość dokonania wpłatyw dwóch ratach)

Grupa tworzona  jest z myślą o dzieciach potrzebujących wsparcia rozwojowego w zakresie mowy i komunikacji, umiejętności społecznych, zabawy, koordynacji ruchowej oraz sprawności manualnej.

METODA   DOBREGO  STARTU:   900 ZŁ /  12 SPOTKAŃ
przy kontynuacji zajęć przewidziane rabaty
(istnieje możliwość dokonania wpłatyw dwóch ratach)

Zajęcia rozwijające  percepcję wzrokowa i słuchową, sprawność grafomotoryczną oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Prowadzone są przy akompaniamencie instrumentu według programu prof. M. Bogdanowicz.

 • PIOSENKI  DO  RYSOWANIA (4-5 LATKI)
 • PIOSENKI  NA  LITERKI  (5-6 LATKI)

WIZYTY  WYJAZDOWE:   300-350 ZŁ

Jednorazowa wizyta domowa, w przedszkolu lub szkole monitorująca funkcjonowanie dziecka w naturalnym środowisku. Usługa świadczona dla dzieci znajdujących się pod stałą opieką Ośrodka Promyk

 • Zaświadczenie o odbytej konsultacji/trwającej terapii 50 zł
 • Recepta lekarska poza wizytą konsultacyjną (kontynuacja leczenia) 50 zł

CENA USŁUG ZAWARTYCH W CENNIKU I ŚWIADCZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM JEST ODPOWIEDNIO WYŻSZA O 30 ZŁ.

Opinie dotyczące przebiegu terapii i konsultacji są płatne 75 zł.

×