Cennik

KOSULTACJE LEKARSKIE:

 • NEUROLOG    160 ZŁ
 • NEUROCHIRURG    180 ZŁ
 • ORTOPEDA   150 ZŁ
 • PSYCHIATRA  240 ZŁ

FIZJOTERAPIA:

 • konsultacja  120 – 130 zł
 • terapia  100 – 110 zł

PSYCHOLOG:

 • konsultacja 130-150 zł
 • terapia  110 zł

LOGOPEDA:

 • konsultacja 120 -150
 • korekta wad wymowy 60 zł / 100 zł (w zależności od długości spotkania)
 • diagnoza neurologopedyczna 360 – 480 zł
  (opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia mowy –SLI, zacinanie)
 • terapia logopedyczna /neurologopedyczna – 100 – 110 zł
  (opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia mowy –SLI, zacinanie)
 • diagnoza logopedyczna niemowląt – 150 zł
  (
  trudności w karmieniu, opóźniony rozwój gaworzenia)

INDYWIDUALNY TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA:

 • pierwsze badanie + płyta do ćwiczeń   300 + 120/160 zł
 • kolejne badanie + płyta do ćwiczeń   200 + 120/160 zł

INDYWIDUALNY AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW

 • diagnoza +  pierwsza sesja terapeutyczna 300/ 400zł
 • badanie kontrolne + druga sesja terapeutyczna 250/ 300zł
 • badanie kontrolne + trzecia sesja terapeutyczna 200/ 200zł

INTEGRACJA  SENSORYCZNA

 • diagnoza dzieci do 4 lat  360-480 zł  (w zależności od ilości spotkań)
 • diagnoza dzieci powyżej 4 lat  480 zł
 • terapia 100 zł

TERAPIA  RĘKI

 • diagnoza  120 zł
 • terapia      100 zł

DOGOTERAPIA

 • zajęcia indywidualne 110 zł

DIAGNOZA  W KIERUNKU AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA  900 – 1200 ZŁ
(istnieje możliwość dokonania opłaty w dwóch ratach)

Podstawowy pakiet diagnostyczny zawiera: wywiad z rodzicami i analizę dokumentacji rozwojowej dziecka, konsultacje psychologiczne, diagnozę psychiatry dziecięcego oraz  opracowanie wyników diagnozy w formie pisemnych opinii i zaświadczeń dla pacjenta. W szczególnych przypadkach może zaistnieć potrzeba dodatkowych badań lub konsultacji po uzgodnieniu tego z rodzicami dziecka (np. neurologicznej, genetycznej, neurologopedycznej itp.)

KONSULTACJA POD KĄTEM POTRZEBY DIAGNOZY AUTYZMU LUB ZESPOŁU ASPERGERA – 200 ZŁ

DIAGNOZA  DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ / TRUDNOŚCI SZKOLNYCH   690 ZŁ

Podstawowy pakiet diagnostyczny zawiera wywiad z rodzicami dziecka, analizę dokumentacji przedszkolnej lub szkolnej, badania psychologiczne i pedagogiczne, opracowanie wyników diagnozy w formie pisemnej z zaleceniami dla placówki edukacyjnej. W szczególnych przypadkach może zaistnieć wskazanie do przeprowadzenia dodatkowych konsultacji (np. logopedycznej, neurologicznej itp.) po uzgodnieniu tego z rodzicami dziecka.

TERAPIA  GRUPOWA:

TRENINGI  UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) : 1410 ZŁ
(istnieje możliwość dokonania wpłatyw dwóch ratach)

Cykl zajęć obejmuje 13 spotkań (1 raz w tygodniu) z dziećmi i zakończony jest indywidualnym spotkaniem z rodzicami każdego dziecka w celu podsumowania pracy terapeutycznej. Włączenie dziecka do grupy odbywa się po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pedagogiem-terapeutą naszego Ośrodka (dotyczy to dzieci zgłaszających się z zewnątrz).

OGÓLNOROZWOJOWA  GRUPA  DLA 2-3 LATKÓW „MY”:  900 ZŁ /3 MIES.
(istnieje możliwość dokonania wpłatyw dwóch ratach)

Grupa tworzona  jest z myślą o dzieciach potrzebujących wsparcia rozwojowego w zakresie mowy i komunikacji, umiejętności społecznych, zabawy, koordynacji ruchowej oraz sprawności manualnej.

GRUPY  RUCHOWE Z ELEMENTAMI  TERAPII  SENSORYCZNEJ  DLA  MALUCHÓW:250 ZŁ/ 1 MIES.
(istnieje możliwość jednorazowego udziału w zajęciach w cenie 75 zł)

 • LUBIĘ  LEŻEĆ  NA  BRZUSZKU ( DLA DZIECI  W WIEKU  3-6  MIES.)
 • SENSORYCZNE FIKU MIKU (DLA  DZIECI  POWYŻEJ  6 MIES.)

METODA   DOBREGO  STARTU:   900 ZŁ /  12 SPOTKAŃ
przy kontynuacji zajęć przewidziane rabaty
(istnieje możliwość dokonania wpłatyw dwóch ratach)

Zajęcia rozwijające  percepcję wzrokowa i słuchową, sprawność grafomotoryczną oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Prowadzone są przy akompaniamencie instrumentu według programu prof. M. Bogdanowicz.

 • PIOSENKI  DO  RYSOWANIA (4-5 LATKI)
 • PIOSENKI  NA  LITERKI  (5-6 LATKI)

WIZYTY  WYJAZDOWE:   300-350 ZŁ

Jednorazowa wizyta domowa, w przedszkolu lub szkole monitorująca funkcjonowanie dziecka w naturalnym środowisku. Usługa świadczona dla dzieci znajdujących się pod stałą opieką Ośrodka Promyk

CENA USŁUG ZAWARTYCH W CENNIKU I ŚWIADCZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM JEST ODPOWIEDNIO WYŻSZA O 30 ZŁ.

Opinie dotyczące przebiegu terapii i konsultacji są płatne 75 zł.

×