Zespół

fotka1

mgr Małgorzata Dąbrowska - dziecięcy psycholog kliniczny, terapeuta SI, superwizor VIT

e-mail: dabmal@wp.pl tel. 0 607 366 681

 • Dziecięcy psycholog kliniczny, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji.
 • Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi.
 • Ma doświadczenie również w pracy z małymi dziećmi, w wieku 0-3 lat.
 • Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (1987).
 • Posiada specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej (1994).
 • Ukończyła 2,5-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie terapii rodzin, atestowane przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Posiada cerytfikat trenera i superwizora Metody Wideotreningu Komunikacji wykorzystywanej w pracy z rodzinami i nauczycielami.
 • Jest terapeutą integracji sensorycznej.
 • Jest konsultantem Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji
 • Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej dla słuchaczy studiów dziennych i podyplomowych.

mgr Jolanta Wolska - neurologopeda, provider Johansen ias, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog-reedukator, Provider Neuroflow ATS- Aktywny Trening Słuchowy

e-mail: jolanta.wolska4@wp.pl tel. 0 607 450 148

 • Doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi i dziećmi niepełnosprawnymi.
 • Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Neurologopedii na UMCS w Lublinie.Ukończyła kurs specjalistyczny na temat dysleksji rozwojowej, teorii, diagnozy i terapii pedagogicznej, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku.
 • Posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów.
 • Udziela pomocy logopedycznej zwłaszcza w zakresie: wspomagania rozwoju mowy u dzieci z ryzyka ciążowo-okołoporodowego, wczesnej diagnozy uwarunkowań rozwoju mowy, terapii zaburzeń mowy u dzieci z problemami rozwojowymi, wprowadzania alternatywnych sposobów komunikowania się u dzieci z upośledzeniem umysłowym, korekcji wad wymowy.
 • Prowadzi terapię metodą Johansena Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS).
 • Prowadzi terapię integracji sensorycznej.
 • Prowadzi terapię pedagogiczną z wykorzystaniem różnych metod: Metody Dobrego Startu, Veroniki Sherborn, Knillów.
 • Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej.
 • Współpracuje z wydawnictwem Raabe, publikując propozycje zajęć wspomagających rozwój dzieci.
 • Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani".
 • Uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych i prowadziła kolonie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Publikowała w kwartalniku "Bardziej Kochani".

fotka2
iwona osiecka

mgr Iwona Osiecka - fizjoterapeuta

e-mail: iwona.osiecka@gabinetpromyk.eu tel. 0 601 338 714

 • Prowadzi terapię metodą NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment - trening neurorozwojowy) oraz sensorycznej integracjii.
 • Certyfikaty Basic - Extension - Baby od 1992 roku oraz certyfikat SI (1993 i 2003 rok). Szkolenia i warsztaty w zakresie w/w metod prowadzone były przez twórców i ich kontynuatorów z całego świata.
 • Ukończyła kurs Osteopatia w pediatrii i neonatologii
 • W swojej terapii posługuje się metodą integracji sensorycznej.
 • Używa techniki plastrowania kinesiotaping.
 • Członek Kapituły Akcji Hotel Przyjazny Rodzinie zajmującej się propagowaniem miejsc noclegowych przeznaczonych na wypoczynek z dzieckiem, przystosowanych do pobytu rodzin z dziećmi tak, aby dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie.
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi oraz ortopedycznymi.
 • Dobry kontakt z dziećmi oraz efektywna współpraca z rodzicami (co oznacza zdobywanie zdrowych nawyków ruchowych w miłej atmosferze).
 • Różne formy współpracy -a więc terapia oraz spotkania konsultacyjne (rodzice ćwiczą z dzieckiem w domu według instrukcji).
 • Ćwiczenia prowadzone indywidualnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

dr Wanda Potakiewicz - neurolog dziecięcy

tel. 0 602 764 370

nopic
kaczorowska

Magdalena Kaczorowska-Frontczak

specjalista pediatra i specjalista neurolog dziecięcy

od 2003 roku pracuje w Klinice Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

ukończyła międzynarodowe kursy w dziedzinie neurologii dziecięcej, w tym organizowane przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (ILAE) oraz Europejską Akademię Epileptologii (EUREPA)

przyjmuje dzieci w wieku 0-18 lat z każdym problemem neurologicznym czy pediatrycznym

dr n. med. Michał Lebiedowski

 • specjalista ortopedii i rehabilitacji

fotka3
nopic

dr Mikołaj Eibl - neurochirurg

 • Ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej

dr Inga Mazurek - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Pracuje także na oddziale stacjonarnym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

nopic
f_

Agnieszka Piróg-Balcerzak dr n. med. Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

 • Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Ma duże doświadczenie zawodowe w leczeniu pacjentów dorosłych, młodzieżowych i dziecięcych.
 • Ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W 2016 roku obroniła pracę doktorską poświęconą problemom leczenia nastolatek z anoreksją.
 • Od 2003 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Od 2013 roku jest związana zawodowo z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, gdzie aktualnie pełni funkcję  adiunkta.
 • Jest autorką wielu publikacji i prac naukowych.  Opracowuje i prowadzi  wykłady dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i psychologii klinicznej oraz szkolenia w zakresie psychiatrii dla lekarzy innych dziedzin.
 • Udziela się także jako ekspert na forach poświęconych problematyce psychiatrycznej. Jest konsultantem w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie- Jeziornej.
 • Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia brała udział w opracowywaniu wytycznych do kompleksowego leczenia pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane i w programach dotyczących zdrowia psychicznego nastolatków.

mgr Natalia Jamińska - psycholog o specjalności klinicznej, logopeda

 • mgr Natalia Jamińska – psycholog kliniczny z uprawnieniami pedagogicznymi, logopeda

  • ukończyła logopedię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – studia podyplomowe,
  • ukończyła psychologię o specjalności klinicznej w WSFiZ z Warszawie – studia magisterskie,
  • Trener Warsztatów Psychologicznych – Fundacja Kierunek Rozwój,
  • specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi oraz emocjonalnymi,
  • prowadzi grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzi zajęcia grupowe ułatwiające adaptację przedszkolną dla dzieci w wieku 2-4 lata,
  • prowadzi obserwacje dzieci w grupach przedszkolnych i szkolnych w placówkach stacjonarnych, do których one uczęszczają,
  • wspiera rodziców w ich kompetencjach wychowawczych w ramach spotkań terapeutycznych,
  • ukończyła liczne konferencje, kursy i szkolenia, tj. (KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż., diagnoza funkcjonalna PEP-R, PECS – poziom 1, Terapia Ręki, Kurs Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne, szkolenia AAC), itp.
  • ukończyła liczne staże, m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje – Telefon Zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży, staż w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, staż w Ośrodku Terapeutycznym, itp.

Natalia Jamińska
nopic

mgr Marta Jakubowska

 • Pedagog ogólny i pedagog specjalny. Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia w zakresie pedagogiki Specjalnej na APS w Warszawie,
 • specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi,
 • związana z Fundacją SYNAPSIS
 • ukończyła 2 letnie szkolenie z zakresu Terapii Systemowej Rodzin oraz liczne szkolenia z zakresu terapii i diagnozy CZR
 • prowadzi szkolenia dla profesjonalistów i rodziców z zakresu autyzmu dziecięcego i Zespołu Aspergera
 • prowadzi grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży
 • wspiera Rodziców w ich kompetencjach wychowawczych w ramach spotkań terapeutycznych bądź w ramach szkolenia Jak sobie Radzić z trudnymi zachowania wg Carolle Sutton i Szkolenia „Dobry Rodzic”,
 • Agata Kuźmicka - fizjoterapeuta, terapeuta SI

  Magister fizjoterapii AWF Warszawa. Certyfikowana terapeutka: - Integracji Sensorycznej - terapii ręki - kinesiotapingu - Masażu Shantala - ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajmuje się również korekcją wad postawy. Pracuje z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera.

  nopic
  nopic

  mgr Agnieszka Mazur - Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT- Bobath oraz integracji sensorycznej.

  • Wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnymi.
  • Ukończyła Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1986)
  • Posiada specjalizację I stopnia z rehabilitacji ruchowej (1995)
  • Posiada certyfikaty NDT- Bobath Basic i Baby (1999) oraz SI (2002 i 2007 rok)
  • Współpracuje z Polskim Towarzystwem Hipoterapii. Posiada certyfikat instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia.
  • Posiada certyfikat w zakresie masażu Shantala.
  • Współpracuje z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej MEN prowadząc zajęcia praktyczne dla uczestników kursów 'Wczesna Interwencja' z zakresu terapii neurorozwojowej niemowląt.
  • Prowadzi terapię metodą NDT- Bobath oraz integrację sensoryczną.
  • Prowadzi naukę masażu Shantala dla rodziców.
  • Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z niemowlętami we wczesnej interwencji, dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi.

  mgr Anita Olszewska, Psycholog

  mgr Anita Olszewska

  • Magister Psychologii – Szkoła wyższa Psychologii Społecznej 2010
  • Magister Pedagogiki – Uniwersytet Warszawski 2004
  • Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia
  • Prowadzi obserwacje kliniczne Violet Maas ORT FAOTA
  • Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań przesiewowych baterią testów SCSIT (Southern California Sensory Integration Tests)
  • Dostosowuje plan pracy terapeutycznej do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka na podstawie wywiadu z rodzicami oraz obserwacji klinicznej
  • Prowadzi terapię indywidualną i grupową z elementami integracji sensorycznej oraz wykorzystaniem MRR wg Weroniki Sherborne dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w zakresie niedowidzenia, zespołem Aspergera, nadaktywnych i in. z dysfunkcjami integracyjnymi
  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

  fotka 1101
  ewa pietrzela

  mgr Ewa Pietrzela - psycholog, terapeuta SI

  • Absolwentka Wydziału Psychologii o specjalizacji Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Studium Pedagogicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła moduły specjalizacyjne, liczne kursy z zakresu wspomagania rozwoju, diagnozy i terapii dzieci oraz roczne szkolenie „Vademecum Gestalt (Grupa Synapsis oraz ITG Kraków)
  • Jest terapeutą integracji sensorycznej, członkiem PSTIS
  • Praktykę zdobywała w Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej SWPS, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w domu dziecka i przedszkolu integracyjnym. Odbyła roczny staż w oddziale dziennym, psychiatrycznym dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie
  • Wykorzystując doświadczenie zawodowe prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z ADHD, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, z dysfunkcjami w rozwoju integracji sensorycznej
  • prowadzi terapię w języku angielskim

  mgr Katarzyna Mrowicka - nauczyciel muzyki, pedagog - terapeuta

  • Studia na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.
  • Studia Podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.
  • Prowadziła zajęcia praktyczne dla studentów Akademii Muzycznej w Warszawie i Studium Nauczycielskiego.
  • Prowadziła zajęcia logorytmiczne dla studentów Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Ma doświadczenie w pracy z grupami integracyjnymi.

  fotka2
  ludwika madzik

  mgr Ludwika Mądzik - psycholog

  • Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją kliniczną dziecka
  • Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, upośledzeniem umysłowym oraz chorobami genetycznymi
  • Prowadzi zajęcia indywidualne (terapia psychologiczna, terapia ręki) oraz grupowe (grupa rozwijania umiejętności społecznych, grupa Mama i Ja, grupa prowadzona metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne)
  • Prowadzi zajęcia dogoterapii, wolontariuszka fundacji „Przyjaciel”
  • Uzyskała tytuł trenera – stażysty metody Wideotreningu Komunikacji
  • Ukończyła wiele kursów psychologicznych oraz pedagogicznych
  • W pracy z dziećmi łączy różne metody pracy w zależności od potrzeb małego pacjenta

  mgr Joanna Wójciak – fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz PNF

  mgr Joanna Wójciak – fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz PNF

  • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunek fizjoterapia
  • Ukończyła kursy I i II stopnia Metody Integracji Sensorycznej
  • Prowadzi terapię metodą PNF (ukończyła kurs podstawowy i rozwijający)
  • Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi
  • Zajmuje się korekcją wad postawy
  • W terapii z dziećmi autystycznymi wykorzystuje założenia programu Growth Through Play System
  • Prowadzi indywidualne zajęcia usprawniające sprawność manualną dziecka (terapia ręki)

  2
  4

  Renata Baumert – Fizjoterapeuta, terapeutka SI

  Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie -ukończyła kursy SI pierwszego i drugiego stopnia -pracuje metodą PNF ( podstawowy i scoliozy), do pracy włącza  włącza kinesiotaping, elementy terapii tkanek miękkich -prowadzi terapię ręki -doświadczenie zdobywała w wielu uznanych placówkach -odbyła również szkolenie "Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 m-cy" -specjalizuje się w problemach rozwojowych młodszych i starszych dzieci Prywatnie szczęśliwa mama dwóch rozbrykanych chłopców

  Mgr Agata Kowalczyk - fizjoterapeuta, terapeuta SI

    Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - kierunek fizjoterapia. Ukończyła kurs z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej stopnia pierwszego oraz Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej stopnia drugiego, Moduł Terapii Manualnej UEX (badanie i leczenie kończyny dolnej - techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha). Pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji dla Niemowląt, Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Interesuje się rozwojem dziecka, psychologią. Lubi tańczyć i wędrować po górskich szlakach.

  fotk
  magda

  mgr Magda Czajkowska – fizjoterapeuta, pedagog specjalny

  Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek fizjoterapia i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne, - pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, - dzięki licznym praktykom, stażom i wolontariatowi w wielu klinikach zdobyła doświadczenie w pracy z najmłodszymi pacjentami, - dla uzyskania jak najlepszego efektu terapeutycznego w pracy wykorzystuje różne metody (m. in. SI II°, PNF, FDM, Kinesiology Taping) w zależności od indywidualnych potrzeb małych pacjentów, - prowadzi również terapię ręki, - pracuje z dziećmi z wadami postawy i zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego, z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z dziećmi z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju, - prowadzi terapię w języku angielskim i niemieckim.

  Magda Toruń - Psycholog kliniczny dziecka

  Psycholog kliniczny dziecka. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS ze specjalizacjami Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Psychologia Kliniczna. Ukończyła półroczny kurs Terapii poznawczo–behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT.

  Prowadzi indywidualną terapię dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz problemami emocjonalnymi i społecznymi oraz zajęcia grupowe (trening umiejętności społecznych). Swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w programie „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością” stworzonym przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, Fundacji Krok po Kroku, Fundacji Maraton, Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN oraz w Poradni Simuli.

  Odbyła staż w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii gdzie miała możliwość doskonalenia swojej pracy klinicznej. Współpracuje również ze Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Pro Autism gdzie prowadzi środowiskową terapią indywidualną dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Fundacją Savant oraz jest psychologiem w trzech warszawskich przedszkolach oraz żłobku.

  magda torun
  malgorzata l

  Magdalena Łęcka - Logopeda, Pedagog specjalny

  Logopeda (Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie), terapeuta integracji sensorycznej. Pedagog specjalny (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie).

  • związana z kształceniem integracyjnym
  • posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 2 – 16 lat
  • terapię logopedyczną łączy z metodami integracji sensorycznej
  • szczególnie interesuje się pracą z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami językowymi, Zespołem Aspergera, autyzmem a także wczesnym wspomaganiem rozwoju.

  Patrycja Aubrecht Prądzyńska - Logopeda

  • Logopeda wczesnej interwencji – studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim
  • Nauczyciel wczesnej edukacji – studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim
  • Oligofrenopedagog – kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli
  • Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.: Metoda Krakowska (cykl szkoleń), Metoda werbo- tonalna (I i II st.), Terapia ręki (I i II st.), Program Rozwoju Komunikacji Makaton (poziom I i II), Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (III- stopniowy kurs doskonalący), Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej, Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci, Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci - aspekt logopedyczny
  • Wszystkie metody pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dzieci
  • Szczególnie dobrze czuje się w pracy z dziećmi z autyzmem i opóźnionym rozwojem mowy.

  patrycja logopeda
  ×