Zespół

fotka1

mgr Małgorzata Dąbrowska - dziecięcy psycholog kliniczny, terapeuta SI, superwizor VIT

e-mail: dabmal@wp.pl tel. 0 607 366 681

 • Dziecięcy psycholog kliniczny, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji.
 • Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi i problemami emocjonalnymi.
 • Ma doświadczenie również w pracy z małymi dziećmi, w wieku 0-3 lat.
 • Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (1987).
 • Posiada specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej (1994).
 • Ukończyła 2,5-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie terapii rodzin, atestowane przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Posiada cerytfikat trenera i superwizora Metody Wideotreningu Komunikacji wykorzystywanej w pracy z rodzinami i nauczycielami.
 • Jest terapeutą integracji sensorycznej.
 • Jest konsultantem Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji
 • Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej dla słuchaczy studiów dziennych i podyplomowych.

mgr Jolanta Wolska - neurologopeda, provider Johansen ias, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog-reedukator, Provider Neuroflow ATS- Aktywny Trening Słuchowy

e-mail: jolanta.wolska4@wp.pl tel. 0 607 450 148

 • Doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi i dziećmi niepełnosprawnymi.
 • Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Neurologopedii na UMCS w Lublinie.Ukończyła kurs specjalistyczny na temat dysleksji rozwojowej, teorii, diagnozy i terapii pedagogicznej, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku.
 • Posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów.
 • Udziela pomocy logopedycznej zwłaszcza w zakresie: wspomagania rozwoju mowy u dzieci z ryzyka ciążowo-okołoporodowego, wczesnej diagnozy uwarunkowań rozwoju mowy, terapii zaburzeń mowy u dzieci z problemami rozwojowymi, wprowadzania alternatywnych sposobów komunikowania się u dzieci z upośledzeniem umysłowym, korekcji wad wymowy.
 • Prowadzi terapię metodą Johansena Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS).
 • Prowadzi terapię integracji sensorycznej.
 • Prowadzi terapię pedagogiczną z wykorzystaniem różnych metod: Metody Dobrego Startu, Veroniki Sherborn, Knillów.
 • Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej.
 • Współpracuje z wydawnictwem Raabe, publikując propozycje zajęć wspomagających rozwój dzieci.
 • Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani".
 • Uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych i prowadziła kolonie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Publikowała w kwartalniku "Bardziej Kochani".

fotka2
iwona osiecka

mgr Iwona Osiecka - fizjoterapeuta

e-mail: iwona.osiecka@gabinetpromyk.eu tel. 0 601 338 714

 • Prowadzi terapię metodą NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment - trening neurorozwojowy) oraz sensorycznej integracjii.
 • Certyfikaty Basic - Extension - Baby od 1992 roku oraz certyfikat SI (1993 i 2003 rok). Szkolenia i warsztaty w zakresie w/w metod prowadzone były przez twórców i ich kontynuatorów z całego świata.
 • Ukończyła kurs Osteopatia w pediatrii i neonatologii
 • W swojej terapii posługuje się metodą integracji sensorycznej.
 • Używa techniki plastrowania kinesiotaping.
 • Członek Kapituły Akcji Hotel Przyjazny Rodzinie zajmującej się propagowaniem miejsc noclegowych przeznaczonych na wypoczynek z dzieckiem, przystosowanych do pobytu rodzin z dziećmi tak, aby dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie.
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi oraz ortopedycznymi.
 • Dobry kontakt z dziećmi oraz efektywna współpraca z rodzicami (co oznacza zdobywanie zdrowych nawyków ruchowych w miłej atmosferze).
 • Różne formy współpracy -a więc terapia oraz spotkania konsultacyjne (rodzice ćwiczą z dzieckiem w domu według instrukcji).
 • Ćwiczenia prowadzone indywidualnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

dr Wanda Potakiewicz - neurolog dziecięcy

tel. 0 602 764 370

nopic
fotka3

dr n. med. Michał Lebiedowski

 • specjalista ortopedii i rehabilitacji

dr Mikołaj Eibl - neurochirurg

 • Ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej

nopic
nopic

dr Inga Mazurek - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Pracuje także na oddziale stacjonarnym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

Agnieszka Piróg-Balcerzak dr n. med. Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

 • Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Ma duże doświadczenie zawodowe w leczeniu pacjentów dorosłych, młodzieżowych i dziecięcych.
 • Ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W 2016 roku obroniła pracę doktorską poświęconą problemom leczenia nastolatek z anoreksją.
 • Od 2003 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Od 2013 roku jest związana zawodowo z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, gdzie aktualnie pełni funkcję  adiunkta.
 • Jest autorką wielu publikacji i prac naukowych.  Opracowuje i prowadzi  wykłady dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i psychologii klinicznej oraz szkolenia w zakresie psychiatrii dla lekarzy innych dziedzin.
 • Udziela się także jako ekspert na forach poświęconych problematyce psychiatrycznej. Jest konsultantem w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie- Jeziornej.
 • Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia brała udział w opracowywaniu wytycznych do kompleksowego leczenia pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane i w programach dotyczących zdrowia psychicznego nastolatków.

f_
Natalia Jamińska

mgr Natalia Jamińska - psycholog o specjalności klinicznej, logopeda

 • mgr Natalia Jamińska – psycholog kliniczny z uprawnieniami pedagogicznymi, logopeda

  • ukończyła logopedię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – studia podyplomowe,
  • ukończyła psychologię o specjalności klinicznej w WSFiZ z Warszawie – studia magisterskie,
  • Trener Warsztatów Psychologicznych – Fundacja Kierunek Rozwój,
  • specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi oraz emocjonalnymi,
  • prowadzi grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzi zajęcia grupowe ułatwiające adaptację przedszkolną dla dzieci w wieku 2-4 lata,
  • prowadzi obserwacje dzieci w grupach przedszkolnych i szkolnych w placówkach stacjonarnych, do których one uczęszczają,
  • wspiera rodziców w ich kompetencjach wychowawczych w ramach spotkań terapeutycznych,
  • ukończyła liczne konferencje, kursy i szkolenia, tj. (KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż., diagnoza funkcjonalna PEP-R, PECS – poziom 1, Terapia Ręki, Kurs Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne, szkolenia AAC), itp.
  • ukończyła liczne staże, m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje – Telefon Zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży, staż w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, staż w Ośrodku Terapeutycznym, itp.

Elżbieta Monika Kowalska, mgr psycholog, terapeuta SI

 • ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2000r;
 • ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi;
 • posiada certyfikat 2 stopnia w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej (SINET);
 • absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w OMiSP w Warszawie;
 • absolwentka studiów podyplomowych Coaching w WSP w Warszawie;
 • odbyła liczne szkolenia z zakresu traumy, przywiązania, diagnostyki psychologicznej i in.

fotka11
nopic

mgr Agnieszka Mazur - Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT- Bobath oraz integracji sensorycznej.

 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnymi.
 • Ukończyła Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1986)
 • Posiada specjalizację I stopnia z rehabilitacji ruchowej (1995)
 • Posiada certyfikaty NDT- Bobath Basic i Baby (1999) oraz SI (2002 i 2007 rok)
 • Współpracuje z Polskim Towarzystwem Hipoterapii. Posiada certyfikat instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia.
 • Posiada certyfikat w zakresie masażu Shantala.
 • Współpracuje z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej MEN prowadząc zajęcia praktyczne dla uczestników kursów 'Wczesna Interwencja' z zakresu terapii neurorozwojowej niemowląt.
 • Prowadzi terapię metodą NDT- Bobath oraz integrację sensoryczną.
 • Prowadzi naukę masażu Shantala dla rodziców.
 • Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z niemowlętami we wczesnej interwencji, dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi.

mgr Anita Olszewska, Psycholog

mgr Anita Olszewska

 • Magister Psychologii – Szkoła wyższa Psychologii Społecznej 2010
 • Magister Pedagogiki – Uniwersytet Warszawski 2004
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia
 • Prowadzi obserwacje kliniczne Violet Maas ORT FAOTA
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań przesiewowych baterią testów SCSIT (Southern California Sensory Integration Tests)
 • Dostosowuje plan pracy terapeutycznej do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka na podstawie wywiadu z rodzicami oraz obserwacji klinicznej
 • Prowadzi terapię indywidualną i grupową z elementami integracji sensorycznej oraz wykorzystaniem MRR wg Weroniki Sherborne dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w zakresie niedowidzenia, zespołem Aspergera, nadaktywnych i in. z dysfunkcjami integracyjnymi
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

fotka 1101
ewa pietrzela

mgr Ewa Pietrzela - psycholog, terapeuta SI

 • Absolwentka Wydziału Psychologii o specjalizacji Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Studium Pedagogicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła moduły specjalizacyjne, liczne kursy z zakresu wspomagania rozwoju, diagnozy i terapii dzieci oraz roczne szkolenie „Vademecum Gestalt (Grupa Synapsis oraz ITG Kraków)
 • Jest terapeutą integracji sensorycznej, członkiem PSTIS
 • Praktykę zdobywała w Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej SWPS, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w domu dziecka i przedszkolu integracyjnym. Odbyła roczny staż w oddziale dziennym, psychiatrycznym dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie
 • Wykorzystując doświadczenie zawodowe prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z ADHD, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, z dysfunkcjami w rozwoju integracji sensorycznej
 • prowadzi terapię w języku angielskim
 • ma ukończone szkolenia i prowadzi systemową terapię rodzin

mgr Katarzyna Mrowicka - nauczyciel muzyki, pedagog - terapeuta

 • Studia na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.
 • Studia Podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.
 • Prowadziła zajęcia praktyczne dla studentów Akademii Muzycznej w Warszawie i Studium Nauczycielskiego.
 • Prowadziła zajęcia logorytmiczne dla studentów Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ma doświadczenie w pracy z grupami integracyjnymi.

prom3
promycz2

mgr Milena Stankiewicz

 • Prowadzi fizjoterapię w wadach postawy, terapię Integracji Sensorycznej i terapię ręki
 • Studiowała fizjoterapię na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
 • Zafascynowana Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym współpracując w zespole terapeutycznym wspierającym rozwój dzieci m.in. z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu
 • Wcześniej zajmowała się rehabilitacją neurologiczną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji Światło w Toruniu
 • Prywatnie zafascynowana tańcem tradycyjnym zarówno polskim jak i innych krajów europejskich

mgr Marcin Kuszyński – psycholog, terapeuta

Ukończyłem:

  • psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • staż w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem,
  • szereg warsztatów, kursów i szkoleń z zakresu tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju dziecka i niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • indywidualny kurs psychoterapii.
  Doświadczenie zawodowe:
  • terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • posiadam również doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 0-3,
  • prowadzę warszaty z zakresu komunikacji oraz sesje indywidualne,
  • terapia dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi,
  • prowadzę obserwację zachowań dzieci w placówkach, do których uczęszczają.
  W pracy:
  • wpieram rozwój kompetencji wychowawczych,
  • stawiam na kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka,
  • dostosowuję metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb dziecka,
  • poruszam się w nurcie rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, pedagogiki walfdorskiej.
  Pracuję także jako psycholog w żłobku oraz terapeuta osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Prywatnie jestem mężem oraz tatą dwójki dzieci.

fotka11
fotka

mgr Kinga Rauch – psycholog, logopeda

mgr Kinga Rauch – psycholog o specjalności klinicznej i sądowo- penitencjarnej oraz logopeda

 • ukończyła psychologiczne studia magisterskie w WSFiZ w Warszawie, w dwóch specjalnościach – klinicznej oraz sądowo- penitencjarnej
 • ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii dziecka z autyzmem (m.in. Praca z dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju, Program Terapii Ręki, Diagnoza Funkcjonalna PEP-R)
 • ukończyła szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) – m.in. PECS Poziom I, III-modułowe szkolenie "Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?"
 • brała udział w wielu konferencjach dotyczących tematyki autyzmu oraz komunikacji alternatywnej
 • w pracy koncentruje się przede wszystkim na nawiązaniu relacji z dzieckiem oraz dopasowuje metody i plan pracy indywidualnie do potrzeb oraz możliwości dziecka
 • doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w przedszkolach terapeutycznych, integracyjnych oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadząc terapię grupową, indywidualną, trening umiejętności społecznych, diagnozy dzieci oraz młodzieży w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, konsultacje, jak również prowadziła szkolenia dla rodziców oraz specjalistów

Mgr Aneta Demczuk – fizjoterapeuta, terapeuta SI

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Fizjoterapia
 • Jest terapeutą Integracji Sensorycznej
 • Uczestniczyła w warsztatach i konferencjach dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, wadami postawy, zaburzeniami napięcia mięśniowego.
 • Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych, w opracowywaniu programów terapii ruchem oraz okresowej ocenie funkcjonalnej dziecka.
 • W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii manualnej oraz techniki masażu tkanek głębokich. Korzysta również z metody Kinesiology Taping.
prom2
magda

mgr Magda Czajkowska – fizjoterapeuta, pedagog specjalny

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek fizjoterapia i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne, - pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, - dzięki licznym praktykom, stażom i wolontariatowi w wielu klinikach zdobyła doświadczenie w pracy z najmłodszymi pacjentami, - dla uzyskania jak najlepszego efektu terapeutycznego w pracy wykorzystuje różne metody (m. in. SI II°, PNF, FDM, Kinesiology Taping) w zależności od indywidualnych potrzeb małych pacjentów, - prowadzi również terapię ręki, - pracuje z dziećmi z wadami postawy i zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego, z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z dziećmi z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju, - prowadzi terapię w języku angielskim i niemieckim.

Mgr Magdalena Pyskło – psycholog

 • Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalność Psychologa Kliniczna i Osobowości,
 • Posiada uprawnienia pedagogiczne,
 • Ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny” na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Uczestniczyła w stażach i praktykach psychologicznych, między innymi: roczny staż w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych dzieci z Zespołem Aspergera, praktyki w Zakładzie Wczesnej Interwencji Instytutu Matki i Dziecka,
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała także w przedszkolu integracyjnym, prowadząc obserwacje, terapię indywidualną dzieci, zajęcia grupowe z zakresu umiejętności społecznych, a także spotkania indywidualne i warsztaty psychoedukacyjne z rodzicami,
 • W pracy ważne jest dla niej nawiązanie relacji terapeutycznej z dzieckiem, dostosowanie metod terapeutycznych do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka oraz współpraca z rodzicami.

promycz
klara- logopeda-fizjoterapeutka

Klara Francuz- Matwiejczyk - fizjoterapeutka i logopedka

Klara Francuz- Matwiejczyk

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Fizjoterapia.
 • Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej na kierunku Logopedia z audiologią.
 • Pracuje z obszarem ustno- twarzowym oraz problemami związanymi ze stawem skroniowo- żuchwowym, bólami głowy, problemami związanymi z gryzieniem, żuciem i połykaniem u dorosłych i dzieci oraz zaburzonymi funkcjami prymarnymi u niemowląt.
 • W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz logopedii.
 • Jest terapeutką Integracji Sensorycznej.
 • Ukończyła kursy zarówno z zakresu fizjoterapii oraz logopedii m.in:

CRAFTA® – Akademia terapii czaszkowo- twarzowej, I i II stopień terapii Czaszkowo- krzyżowej, terapia ustno- twarzowa u dzieci i dorosłych, wczesna diagnoza i stymulacja, Kinesiotaping KT1/KT2, Kinesiotaping w logopedii, zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych- diagnoza i terapia, Integracja Sensoryczna I i II stopień, rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy, badanie i terapia tkanek miękkich.

 • Uczestniczyła również w konferencjach i warsztatach dotyczących związku ciała z kompleksem ustno- twarzowym w koncepcji Castillo Moralesa oraz kursie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan ( I stopień).
 • Jest terapeutą masażu Shantala.
 • Ma doświadczenie w pracy z niemowlętami we wczesnej interwencji, dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi oraz dorosłymi.

Magdalena Łęcka - Logopeda, Pedagog specjalny

Logopeda (Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie), terapeuta integracji sensorycznej. Pedagog specjalny (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie).

 • związana z kształceniem integracyjnym
 • posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 2 – 16 lat
 • terapię logopedyczną łączy z metodami integracji sensorycznej
 • szczególnie interesuje się pracą z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami językowymi, Zespołem Aspergera, autyzmem a także wczesnym wspomaganiem rozwoju.

malgorzata l
prom1

Mgr Jolanta Goławska

 • mgr fizjoterapii (AWF Warszawa)
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Jest również instruktorem sportu ze specjalnością pływanie. Ukończyła kurs podstawowy wg metody Halliwick, prowadzi zajęcia terapeutyczne w wodzie z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera. Pracuje także w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie, z dziećmi z MPDZ, ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, zespołem Downa, wadami genetycznymi, z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk, m.in. w Centrum Intensywnej Terapii Olinek, Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz prowadząc zajęcia ruchowe w przedszkolu. W swojej pracy wykorzystuje zdobyte doświadczenie oraz wiedzę z licznych kursów (m.in. Kinesiology Taping) i warsztatów.

×