Zajęcia grupowe

Grupowe zajęcia terapeutyczne umożliwiają dzieciom rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami w trakcie interesujących zajęć, ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Ciekawe zabawy i zadania służą również rozwijaniu funkcji poznawczych i umiejętności ruchowych niezbędnych do dobrego startu w przedszkolu i szkole. Dla dzieci zabawa w grupie jest dobrą okazją do nawiązywania udanych kontaktów z rówieśnikami, rozwijania kreatywności, motywacji do działania i rozwiązywania problemów, zwłaszcza jeżeli zajęcia są prowadzone przez doświadczonego terapeutę. Zajęcia odbywają się w małych 3-5 osobowych grupach, a także parach.

Proponujemy następujące ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE:
1.PROSTE PLECY ZGRABNE NÓŻKI Z ELEMENTAMI SENSORYCZNEJ INTEGRACJI
-zabawy ruchowe zapobiegające nieprawidłowej postawie dla maluchów w różnych grupach wiekowych: 8m-cy do 1,5 roku oraz 1,5 do 2,5 roku.
2. BAJKOTERAPIA – rozwijanie współdziałania i wyobrażni dziecięcej przy użyciu technik teatralnych
3.BAZGROŁKOWE PRZYGODY – zajęcia plastyczne wykorzystujące różne techniki do usprawniania rąk dziecka i rozwijania jego wyobrażni twórczej
4.LEGOROBOTYKA – zajęcia uspołeczniające oparte na pracy manualnej wspierające kreatywność dziecka

oraz ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
1. MY – przygotowujące do przedszkola dzieci w wieku 2-3 lat
RAZEM – dla dzieci starszych 3-4 letnich
2. TUS (treningi umiejętności społecznych) -dla dzieci z zespołem Aspergera
3. TUS -dla dzieci z problemami emocjonalno-społecznymi (niezwiązanymi z zespołem Aspergera)
4. METODA DOBREGO STARTU – zajęcia poprawiające sprawność manualną i grafomotoryczną przygotowujące do nauki czytania i pisania
5. Grupy wsparcia dla rodziców

×