Dla starszych dzieci

Zajmujemy się wszechstronnym rozwojem dziecka. Pomoc w adaptacji do przedszkola i szkoły. Prowadzimy diagnozę i terapię: wad postawy, zaburzenia sensoryczne, trudności z mową i komunikacją, nieharmonijny rozwój, zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera)

×